NL  |  FR  |  EN  |  DE  
klein normaal groot
home
 

Over de Rand


Eind 2011 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht van milieuminister Joke Schauvliege om een planprogramma  op te maken voor de volledige Vlaamse Rand. De minister wil landinrichting inzetten om de open ruimte en de omgevingskwaliteit in de dichtbevolkte en –bebouwde rand te vrijwaren en te ontwikkelen. Op 9 februari werd het startschot voor de opmaak van dat ambitieuze plan gegeven, met een startsymposium voor alle betrokken instanties.

Naar de startnota
< vorige pagina | overzicht