NL  |  FR  |  EN  |  DE  
klein normaal groot
home
 

GRUP VSGB


Op 16 december heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied (VSGB) en de aansluitende open ruimtegebieden definitief vastgesteld. In dat GRUP wordt het VSGB tot op perceelsniveau afgebakend. En het plan bevat ook bestemmingswijzigingen en voorschriften voor inrichting en beheer. Het zal, net als het huidige gewestplan, het kader vormen voor vergunningsverlening.

Naar het besluit

Naar het GRUP< vorige pagina | overzicht