NL  |  FR  |  EN  |  DE  
klein normaal groot
home
 
Over ons


De situatie van de Vlaamse Rand was de afgelopen decennia bijna voortdurend in de actualiteit, wat het belang van het centraliseren van wetenschappelijke informatie erover versterkt. Met dit virtueel documentatiecentrum hopen we een ruime doelgroep van gespecialiseerde onderzoekers, studenten, overheden, administraties, het middenveld en alle andere geïnteresseerden snel en efficiënt informatie te verstrekken over de Vlaamse Rand in al haar aspecten. Behalve kennisverspreiding, bestaat tevens de ambitie om met een gespecialiseerde website het wetenschappelijk onderzoek over de Vlaamse Rand aan te moedigen en te ondersteunen.

Tekst
Alle literatuur, onderzoeksrapporten, scripties, jaarverslagen, statistieken en andere informatie met betrekking tot de Vlaamse Rand wordt in een bibliografisch apparaat opgenomen en is op een eenvoudige manier door iedereen te raadplegen. Is de informatie digitaal beschikbaar, dan kan die bovendien via deze website worden gedownload.

Cijfers
Naast deze bibliografie en virtuele bibliotheek werden de Cijfers bijeengebracht om u wegwijs te maken in de veelheid van statistische informatie over de 19 gemeenten die samen de Vlaamse Rand vormen. Indien u via deze rubrieken geen antwoord vindt op uw vragen, dan kan u gebruik maken van het contactformulier. Wij trachten uw vragen dan zo goed mogelijk te beantwoorden.

Rand - abc
Om de vaak complexe informatie over de Vlaamse Rand en de thema's die daarmee verband houden, toegankelijker te maken en te helpen verspreiden, startte het documentatiecentrum met een Rand-abc. Daarin worden belangrijke randgebonden thema's op 1 à 2 pagina's beschreven en/of vindt u verwijzingen naar verwante onderwerpen, literatuur en links. Van een aantal van deze thema's werd de synthese in Duits, Engels en Frans vertaald.

Foto's
De meeste foto's op deze website zijn afkomstig van vzw 'de Rand', die ze naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan liet maken door fotograaf Karel Tomeï voor de publicatie Rand in zicht. Deze foto's zijn nu ook te bekijken op de website van vzw 'de Rand'.

Meer informatie over het persbericht en de brochure die in het kader van de communicatiecampagne bij de lancering van de website werden opgemaakt.

Deze website is een initiatief van de cel Coördinatie Vlaamse Rand, die behoort tot de Stafdienst van de Vlaamse Regering en deel uitmaakt van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). De website wordt uitgebouwd door BRIO, in samenwerking met de Studiedienst van de Vlaamse Regering, vzw 'de Rand' en de Provincie Vlaams-Brabant.