NL  |  FR  |  EN  |  DE  
klein normaal groot
home
 
Partners

www.docu.vlaamserand.be is een initiatief van de cel Coördinatie Vlaamse Rand. De partners die samen deel uitmaken van het documentatiecentrum zijn de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de Provincie Vlaams-Brabant, vzw 'de Rand' en BRIO. In de toekomst willen we dit netwerk verder uitbreiden in functie van de werking van het documentatiecentrum als portaalsite voor wetenschappelijke en andere relevante informatie over de Vlaamse Rand. Meerbepaald met lokale en andere overheden, sociaal-culturele organisaties, bibliotheken en onderzoekscentra kunnen partnerschappen worden gerealiseerd, waarbij met de betrokken organisaties afspraken worden gemaakt voor het aanleveren en uitwisselen van informatie (jaarverslagen, onderzoeksrapporten, cijfergegevens, brochures, etc.). Aldus willen we de reflex doen ontstaan bij deze organisaties om allerhande initiatieven aan het documentatiecentrum te melden. Activiteiten kunnen dan worden opgenomen in de activiteitenpagina’s; nieuwe publicaties en onderzoeken kunnen op de startpagina worden aangekondigd; kwantitatieve onderzoeksresultaten vinden hun weg naar de kerncijfers en in de virtuele bibliotheek worden de gegevens over het betreffende onderzoek met alle nodige referenties opgenomen en wordt indien mogelijk de publicatie zelf integraal aangeboden.