NL  |  FR  |  EN  |  DE  
klein normaal groot
home
 
Publicaties
 
Een van de ambities van het documentatiecentrum is om alle belangrijke wetenschappelijke en beleidsrelevante documenten over de Vlaamse Rand bijeen te brengen. Alles wordt opgeslagen in en ontsloten via de bibliotheek.  Ook oudere publicaties die een belangrijke invloed hebben gehad op het denken over de betrokken randgemeenten of die een beeld kunnen geven van de situatie in dat gebied in het verleden worden, indien mogelijk, ingescand en ontsloten via de databank.
Op deze webpagina bieden wij een overzicht van specifieke publicaties met betrekking tot de Vlaamse Rand en verwante onderwerpen die in de databank werden ingevoerd.
   • 30 jaar gewogen en bewogen. Geschiedenis van de Gordel, 2010

  • Gemeenschapspact. Egmontpact, als bijlage bij de regeringsverklaring van 7 juni 1977

  • Gemeenschapspact. Stuyvenbergakkoorden, als bijlage bij de regeringsverklaring van 28 februari 1978

  • Gemeenschapspact. Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen, 11 juli 1978
  • Omzendbrief VR 97/29 betreffende het taalgebruik in de diensten van de Vlaamse Regering, Luc Van den Brande, 17 oktober 1997  • Stadsvlucht verjongt de rand. Onderzoeker Didier Willaert (VUB): Hoe dichter bij Brussel, hoe duurder wonen, in Uitgekamd, pp. 14-15, maart 2008