NL  |  FR  |  EN  |  DE  
klein normaal groot
home
 
Internationalisering


Recente internationalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand

Samenvatting working paper VUB-demograaf Didier Willaert*

Recente cijfers met betrekking tot nationaliteit en verhuisbewegingen en thuistaal bij jonge gezinnen tonen een verdere internationalisering van het Brusselse gewest en van de Vlaamse Rand.  Het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst (eerste en tweede generatie migranten) is in het Brusselse gewest tijdens de eerste jaren van het nieuwe millennium boven de 50% gestegen. In de Vlaamse Rand is iets meer dan een vijfde van de bevolking van buitenlandse origine (29% in de faciliteitengemeenten, 20% in de overige gemeenten). Vooral de sterke aangroei van personen van niet-westerse herkomst in de Rand is opvallend. Naast de belangrijke aanwezigheid van westerlingen (bijvoorbeeld eurocraten) in de zuidoostelijke randgemeenten, is er een nieuw fenomeen zichtbaar: de laatste jaren verlaten meer en meer Oost-Europeanen, Turken, Marokkanen en andere niet-westerse migranten de hoofdstad om zich in de aangrenzende gemeenten te vestigen. Vooral de regio Zaventem-Vilvoorde is populair bij deze migranten, maar ook de westrand (Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw) kent een belangrijke instroom van Zuid-Europeanen en Marokkanen.  Dat is één van de belangrijkste conclusies van een nieuwe studie van VUB-demograaf Didier Willaert. In de studie worden ook de meest recente cijfers besproken van Kind & Gezin met betrekking tot de nationaliteit bij de geboorte van de moeders van pasgeboren kinderen en de thuistaal in gezinnen met pasgeboren kinderen.Meer informatie

Didier Willaert, De recente internationalisering van het Brussels gewest en de Vlaamse Rand, Vrije Universiteit Brussel, Interface Demography, Working Paper, 2010/2, 23 p.


* Deze samenvatting verscheen ook op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering